I-Talent Portfolio

Portfolio

💡
I-Talent
🎓
PXL-Digital

I-Talent uren

161

Academieperiode

2019 - 2022

This is a portfolio of the activities I did in the three years I studied at PXL University College of Applied Sciences and Arts.

Voorstelling

Mijn naam is Simon Wilmots, geboren te Tienen in Vlaams-Brabant. Ik ben een afstuderende AI & Robotics student aan Hogeschool PXL met interesses in computers, astronomie en wetenschap.

In 2016 ben ik gestart met mijn eerste opleiding op het vlak van Informatica aan het Miniemeninstituut te Leuven. In deze opleiding heb ik de basis gekregen die mij in mijn volgende opleiding(en) goed van pas zullen komen.

In 2019 ben ik gestart met mijn huidige opleiding aan Hogeschool PXL die, als alles volgens plan verloopt, in juni 2022 afloopt.

Van kleins af aan ben ik altijd al weetgierig geweest. Van computers en het heelal tot psychologie en wetenschap, ik moest achterhalen hoe iets functioneert of welke technologieën worden gebruikt. Ik ben ook zeer geboeid in Personal Development en hoe je altijd de beste versie van jezelf kan zijn.

Enkele van mijn favoriete bezigheden buiten school- en eigen informaticaprojecten zijn boeken lezen, muziek luisteren en maken. Ook vind ik het zeer belangrijk om ervoor te zorgen dat mijn gezondheid op punt blijft. Ik lees vooral non-fictie boeken over persoonlijke ontwikkeling, fysica en psychologie. Mijn muziek interesses zijn zeer ver verspreid. Van orkestmuziek tot hedendaagse Drum & Bass. Elke dag probeer ik ook minstens één uur intensief te trainen in mijn zelfgemaakte "home gym" om mijn lichaam in goede staat te behouden.

Al mijn notities, samenvattingen en projecten zijn ook terug te vinden op mijn persoonlijke portfolio website www.simonwilmots.com. De web-versie van deze I-Talent Portfolio is terug te vinden op www.simonwilmots.com/project/italent-portfolio.

Overzicht activiteiten

Internationalisering

Internationaal Research Project: Open Remote Energy Transition Challenge
Internationale variant van het PXL Digital Research Project, in samenwerking met Fontys Hogeschool (Nederland) en Belgium Campus (Zuid-Afrika). Samen werkten we aan de OpenRemote Energy Transition Challenge.
Belgium Campus (Zuid-Afrika)
Jan 2021 – Jul 2021
I-Talent uren: 30

Seminaries

CSS3 logo

Realdolmen: Flexbox en Grid (AON)
Een introductie tot de nieuwe CSS-lay-out modules genaamd Flexbox en Grid. Deze zijn ter vervanging van de oude Table-layout module en zijn beter om een webapp moderner en future-proof te maken.
PXL Campus, Lokaal G516
23 maart 2021
Duur: 4 uur

3-IT logo

3-IT: Social Engineering (AON/SNB/SWM)
Social engineering is het gebruik maken van psychologische manipulatie van gebruikers om gevoelige informatie vrij te geven. In het seminarie worden de use cases en gevaren van Social Engineering besproken.
Online via MS Teams
2 maart 2021
Duur: 4 uur

3-IT logo

Craftworkz: From idea to solution and basics UI/UX (AON/SWM)
PXL Campus
23 februari 2021
Duur: 4 uur

RCCU logo

Regionale Computer Crime Units: Forensics (AON/SNB/SWM)
Een kijkje in het takenpakket van de Regionale Computer Crime Units bij de federale gerechtelijke politie en van de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd tijden de uitvoering van hun werk.
Online via MS Teams
4 mei 2021
Duur: 4 uur

IT-licious logo

IT Licious: Flutter en Use Case (AON)
De makers van o.a. de Sporza en VRT-app geven dit seminarie met de focus op de introductie in het Flutter ontwikkelingsproces en een hands-on workshop.
PXL Campus, Lokaal G516
17 november 2021
Duur: 4 uur

veeam logo

Veeam Software: Security en datamanagement binnen de publieke cloud (SNB/AON)
Een introductie in cloud services namelijk Amazon Web Services, Microsoft Azure en Google Cloud Services en verschillende mogelijkheden zijn bij disaster recovery. Bv. downtime, ransomware aanvallen of natuurrampen.
Online via MS Teams
1 december 2021
Duur: 4 uur

Terraform logo

ACA-IT: AWS en Infrastructure As Code met Terraform (SNB/AON)
Een presentatie en demo over ACA-IT’s implementatie bij Amazon Web Services en een hands-on met de bouwstenen van een Infrastructure As Code-systeem genaamd Terraform.
Online via Zoom
15 december 2021
Duur: 4 uur

TPO logo

TPO: Shift Your Business into the Next Gear (SWM/AON)
TPO staat voor ‘The Product Owners’. Een kijkje in het leiden van het ontwikkelingsproces en het leveren van gebruikersgerichte digitale producten.
Online via MS Teams
27 April 2021
Duur: 4 uur

Innovatie

De innovatieroute waarvoor ik gekozen heb is: Security & Cloud. Deze is normaal gezien voor SNB-studenten (Systemen en netwerkbeheer) voorzien. De reden dat ik deze toch gekozen heb is omdat ik buiten AI & Robotics ook een interesse heb in de security in applicaties.

tanzu logo

VMWare Tanzu
PXL Campus, Lokaal B331 – Dieter Hubau
Een workshop rond het lanceren van software binnen een bedrijf. Later is er een introductie tot alle producten van VMware met vooral de nadruk op VMware Tanzu.
7 oktober 2021
Duur: 7 uur

Inuits logo

Inuits: CI/CD Een interactieve presentatie in verschillende concepten rond CI/CD. Het verschil tussen verschillende concepten. Het grootste deel van de sessie bedraagt een hands-on met Jenkins en GitLab.
PXL Campus, Lokaal B331 – Inuits
14 oktober 2021
Duur: 7 uur

TSF logo

The Security Factory: Webapp Pentesting In de presentatie wordt besproken hoe verschillende soorten aanvallen uitgevoerd kunnen worden en op een high-level manier worden deze uitgelegd met een eventuele demo.
PXL Campus, Lokaal B331 – Ward Vermeulen
21 oktober 2021
Duur: 7 uur

HTF logo

Hack the Future: Identity
Een hackathon waarmee je aan de hand van codeerproblemen tegen andere teams een moord moet oplossen.
Online Hackathon – Cronos Group
2 december 2021
I-Talent uren: 25

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP-sessies): Brein aan het werk! Niet storen!, POPping, My Team and I
Gedurende drie academiejaren worden studenten voorbereid op een gezondere mindset en werken in teamverband, zodat je bij het beëindigen van je opleiding klaar bent om als werkkracht een eigen plaats te zoeken op de arbeidsmarkt.
PXL Campus & Online via MS Teams
2019 – 2022
Duur: 2 – 4 uur per sessie

2TIN Projectweek
Een volledige week ingericht om studenten klaar te stomen voor de bedrijfswereld en om beter te presteren in teamverband.
PXL Campus & Online via MS Teams
15 - 19 februari 2021
I-Talent uren: 26

Careerfairy: ESA's Young Graduate Traineeship Opportunities
Online seminarie van het European Space Agency (ESA) voor net afgestudeerden de mogelijkheid om waardevolle praktijkervaring op te doen in de ontwikkeling en uitvoering van ruimtemissies in een internationale en multiculturele omgeving.
Online via careerfairy.io
3 februari 2022
Duur: 4 uur

Persoonlijke Portfolio Website
www.simonwilmots.com
Ontwikkeling van mijn persoonlijke website: simonwilmots.com. Hierop plaats ik mijn projecten, notities en samenvattingen.
3 februari 2022
I-Talent uren: 20

Selectie van activiteiten

In dit onderdeel bespreek je een doordachte selectie van uitgevoerde activiteiten. Maak hierbij gebruik van de STARRT-methode.

Open Remote Energy Transition Challenge

Omschrijving

Milieuvriendelijke huizen die gebruikmaken van groene energie worden elke dag populairder. De uitdaging bij schone energie is de consistentie. Het weer verandert vaak en de locaties waar deze systemen worden geïmplementeerd zijn enorm verschillend. Hierdoor is de energieproductie elke dag, op elke plek anders. Er is dus behoefte aan een efficiënte oplossing om de energieproductie en het gebruik van off-grid (niet aangesloten op het elektriciteitsnet) huizen te optimaliseren. In totaal zijn er 6 leden in het team. Ik was in het project verantwoordelijk voor het standaardiseren van de gekregen data en de implementatie van het machine learning model.

Kern

Open Remote logo

Het bedrijf dat ons de mogelijkheid gaf om dit project te verwezenlijken is OpenRemote. Een bedrijf dat open source IoT software maakt met dezelfde naam. OpenRemote wordt toegepast in een reeks van energiebeheer- en smart city-toepassingen. Voorbeelden zijn te vinden op hun website openremote.io.

Het uiteindelijke doel van dit researchproject is dat ervoor gezorgd wordt dat het energiegebruik gaat voorspeld worden aan de hand van machine learning. En op basis daarvan beslissen op welke manier het huis of gebouw stroom moet ontvangen. Dit kan via een batterij of rechtstreeks via de productie van groene energie.

De bedoeling van het gebruik van groene energie is om afstand te nemen van traditionele fossiele brandstoffen die vervuiling veroorzaken en de bronnen van onze Aarde uitputten. Het gebruik van groene energie is belangrijk voor twee redenen: ten eerste veroorzaakt het geen vervuiling of schade aan het milieu. Ten tweede is het een onbeperkte bron.

De implementatie van het researchproject is op te splitsen in een paar verschillende delen. Namelijk front-end, back-end en machine learning. Tijdens de ontwikkeling is er gebruik gemaakt van Microsoft’s Visual Studio Code. Deze IDE is specifiek gekozen omdat er veel programmeertalen ondersteund worden en kan zowel gebruikt worden voor front-end, back-end en machine learning.

Voor de applicatie’s front-end ofwel de grafische userinterface is er beslist om gebruik te maken van de Javascript library: React. Hierin is de MaterialUI framework geïmplementeerd voor een stabielere en betere lay-out. Ook is er een implementatie toegevoegd van een eigen opgezette API voor het sturen van data naar de user interface.

Bij de back-end ofwel het deel dat de user niet te zien krijgt (Database, Hosting, API’s, ...) is er gekozen voor het Java framework: Spring (Boot). Aan de Java back-end is een MongoDB gekoppeld. De data uit deze database kan ook worden opgevraagd door een zelfgemaakte API.

De implementatie van het machine learning model is voornamelijk gedaan met Jupyter Notebook. Jupyter is een gratis open source, interactieve web tool die vooral gebruikt wordt voor berekeningen rechtstreeks in een notebook te maken. Men kan hierin een combinatie van softwarecode en gewone tekst zetten. Zo heb je alle documentatie in één document.

In deze notebooks hebben we twee libraries gebruikt in de programmeertaal Python, namelijk: Pandas en FastAI. Het machine learning model gaat eerst de training data uit onze API halen. Daarna wordt de data via Pandas opgekuist en wordt ervoor gezorgd dat alles juist geformatteerd is, zodat het model zo accuraat mogelijke voorspellingen gaat maken.

Als communicatiemedium is er beslist om Discord te gebruiken. Daarnaast is er ook nog Microsoft Teams en WhatsApp gebruikt. De Discord server werd vooral onderling gebruikt tussen de researchers. Hier zijn verschillende tekstkanalen voor informatie-uitwisseling, samenvattingen van meetings en conversatiemogelijkheden.

In Microsoft Teams had elke researchgroep een eigen kanaal gekregen. Hierin werden vooral onze meetings met onze coach(es) en OpenRemote gehouden. Het verdelen van de groepen gebeurde ook via Teams. In de WhatsApp groep kwam het researchproject nauwelijks ter sprake. Dit was meer bedoeld als een recreatief platform.

Reflectie

Het doel dat OpenRemote voor ogen had is op de meeste punten zeker bereikt. Er is een werkend, accuraat predictiemodel op basis van de UV-waarden en de data van OpenRemote. Deze predicties kunnen aangetoond worden op een gebruikersvriendelijk dashboard met vergelijkingen en waarschuwingen in de vorm van grafieken en tabellen. De gegevens worden netjes opgeslagen in de database en kunnen weer worden opgehaald met behulp van de zelfgemaakte API’s. De integratie met de bestaande OpenRemote systemen was niet een deel van dit researchproject. De grootste moeilijkheden tijdens dit researchproject waren de technologieën en de communicatie.

De technologieën waren voor iedereen nieuw en niemand had in het begin echt een goed idee hoe te starten. Na enkele weken onderzoeken, communiceren met de coaches en lessen volgen begon alles wel stilaan duidelijker te worden.

De communicatie liep in het begin niet zo vlot. Het overschakelen van Engels praten naar effectief in het Engels ‘werken’ was ook wel even wennen. Omdat alles online doorging en iedereen toch wel een ervaren computergebruiker was, gingen de meetings aan de andere kant toch wel vlotter.

De effectieve communicatie binnen het team was zeer goed. Iedereen kwam altijd direct ter zake en als iemand een probleem had met iets, werd dit direct vermeld en werd er een oplossing gezocht. Zo kon iedereen zo productief mogelijk blijven.

Het researchproject in het algemeen heeft zeker en vast mijn verwachtingen, van wat een klein team kan doen, overtroffen. Het initiatief van PXL om iets zoals dit te organiseren om een beter inzicht te krijgen in de echte bedrijfswereld is heel goed. Het was een zeer leerrijk researchproject en gaf elke deelnemer een goede blik op wat hun te wachten staat in de toekomst in de bedrijfswereld.

De reden dat ik dit project kies om in mijn I-Talent portfolio te zetten is omdat dit één van de meest leerrijke en unieke ervaringen was die ik tot nu toe heb opgedaan. Het internationale aspect was een heel positieve ervaring. Een negatief punt (waar niemand controle over had) was dat het niet effectief kon doorgaan in Zuid-Afrika, zoals er normaal voorzien was. Zelf ben ik PXL zeer dankbaar om mij de mogelijkheid te geven om te mogen deelnemen aan dit researchproject.

Hack the Future: Identity

Omschrijving

Hack the Future is een hackathon georganiseerd door bedrijven binnen de Cronos Groep. Een hackathon is een evenement waarin verschillende teams het tegen elkaar opnemen binnen een tijdspanne om software te ontwikkelen binnen een bepaald thema.

Kern

De uitdaging van de editie in 2021 genaamd ‘Identity’ is een soort van virtuele Cluedo. De bedoeling is om een moord op te lossen op een man genaamd ‘Jill Bridges’ aan de hand van aanwijzingen die te vinden zijn doorheen de duur van de hackathon. Dit moet allemaal gebeuren binnen de tijdspanne van 8 uur.

Mijn team bestond uit 2 personen, Xander Vanherbergen en ikzelf. Samen hebben we besloten om de Javascript challenge aan te pakken. Hierin moeten we een webapplicatie ontwikkelen om alle aanwijzingen te visualiseren en om elke verdachte een score te geven op basis van hoe verdacht ze zijn. De hackathon was normaal gepland om fysiek door te gaan in één van de gebouwen van de Cronos Groep. Helaas, was dit wegens COVID-19 niet het geval. Daarom had de Cronos Groep een leuk alternatief gevonden, namelijk Thola. Dit is een virtueel evenementenplatform dat een digitale ruimte voorziet waar mensen kunnen communiceren, virtueel ‘rondlopen’, informatie delen en hun personage kunnen personaliseren. Deze ruimte was dan opgedeeld in een aantal kamers. Eén kamer voor alle aankondigingen aan alle deelnemers en hier werden later ook alle winnaars onthuld. Elk bedrijf uit de Cronos Groep dat een opdracht had in de hackathon had ook zijn eigen gepersonaliseerde kamer. Hierin werd je dan doorverwezen naar een Microsoft Teams meeting waarin alle uitleg gegeven werd. Na de geweldige verwelkomingspeech en na elk team wat extra uitleg had ontvangen was het tijd om te beginnen aan de hackathon.

Het doel van de Javascript challenge is dus om een webapplicatie te ontwikkelen en aan de hand van alle aanwijzingen elke verdachte een score te geven en zo de moord op ‘Jill Bridges’ op te lossen. De aanwijzingen werden ons bezorgd aan de hand van een API. Dit is een locatie waarop je data kan inlezen vanuit een applicatie. Deze API werd ongeveer elk uur geüpdatet met nieuwe aanwijzingen. De aanwijzingen konden verschillende dingen inhouden. Bijvoorbeeld de locaties van waar elke verdachte het laatste is geweest, of de verdachten een goed motief hadden, met welke auto de verdachten reden en waar de auto als laatst gezien is, waar de vingerafdrukken van de verdachten zijn gevonden, of als de verdachten een alibi hadden of niet. Er was ook de mogelijkheid om twee alibi’s te verifiëren of ze echt of vals waren.

Hack the Future scores

Rond al deze aanwijzingen hebben we dan een algoritme gemaakt om de scores van elke persoon te bepalen. Dit algoritme gaat dan punten geven aan de personen die heel verdachte acties hebben ondernomen en de score verminderen van wie niet zo verdacht is. Met andere woorden, hoe hoger de score van een verdachte hoe hoger de kans dat dit de moordenaar is.

Wanneer de deadline voorbij was, had elk team een uur vrij zodat de jury uit elke challenge kon beslissen wat de plaats en scores waren van elk team. Na dit uur werden de winnaars van elke challenge bekend gemaakt door een presentator en presentatrice. Jammer genoeg hebben we niet gewonnen maar we zijn wel in de top drie geëindigd.

Na de eindpresentatie en het dankwoord van de Cronos groep, was de hackathon afgelopen. Maar een paar dagen later wachtte ons een verassing in de brievenbus. Een deelnemerspakket van de Cronos Groep met een gepersonaliseerde versie van Cluedo, een notitieboekje en pen van de Cronos Groep en een halve kilogram aan zoetigheden.

Reflectie

Persoonlijk vind ik dat ons team erg goed heeft gepresteerd tijdens de hackathon. Ik was echt verrast hoeveel we gedaan hebben in slechts acht uur. We hebben een hele gebruiksvriendelijke userinterface gemaakt en met het UI/UX-principe in ons achterhoofd gehouden. Vandaar hadden we de hoogste score op het ontwerp van de webapplicatie.

Hack the Future scores Hack the Future scores

Omdat de tijdslimiet zo krap was, waren we genoodzaakt om een 'workaround' of tijdelijke oplossing te implementeren voor problemen die opdoken. Een probleem dat we in de eerste uren van de hackaton al opmerkten was dat de API, waarvan we alle aanwijzingen van elke verdachte konden opvragen, veel uitviel. We vermoedden dat de oorzaak hiervan waarschijnlijk was omdat, in het begin, (te) veel mensen tegelijk de data moesten ophalen. De oplossing die we hiervoor implementeerden was vrij eenvoudig. Als ons dataverzoek aan de API succesvol was, hebben we de gegevens gewoon in een bestand op onze computer opgeslagen. Vervolgens, hebben we elk half uur gekeken of er nieuwe data beschikbaar was en sloegen we de eventuele nieuwe data ook op.

Ons zwakste punt van de hele hackathon was het beheren van de tijd in verband met leesbare code. Omdat het zo een korte tijd was, hebben we niet zo een ‘mooie’ code geschreven. Hiermee bedoel ik dat er bijvoorbeeld veel dubbele en herhalende code was en dat er bijna geen aandacht werd besteed aan het plaatsen van opmerkingen of ‘comments’ in de code. Dit is ook de reden dat we niet gewonnen hebben en een ander team boven ons eindigde. Dit is zeker een les dat ik en Xander meenemen naar volgende hackathons toe en naar deadlines onder druk in het algemeen.

Careerfairy: ESA's Young Graduate Traineeship Opportunities

Logo ESA

Omschrijving

Een online seminarie van het Europese Ruimtevaartagentschap of European Space Agency (ESA) in het Engels. Het seminarie heeft als doel om alles te weten te komen over hun opleidingsprogramma gericht naar net afgestudeerde jongeren genaamd ‘Young Graduate Traineeship’. Mijn doelstellingen die ik had voor het seminarie waren om een dieper inzicht te krijgen hoe een gemiddelde dag verloopt voor een stagiair bij ESA en hoe relevant je studierichting en/of werkervaring is tijdens het screeningproces.

Kern

Het seminarie was geadverteerd en gehost door een platform genaamd ‘Carreerfairy’. Dit is een bedrijf gevestigd in Zwitserland dat als doel heeft om de connectie en communicatie tussen werkgevers, werknemers en/of studenten te vergemakkelijken aan de hand van livestreams. Vooral tijdens de COVID-19 pandemie is dit erg van pas gekomen. Op het platform hosten medewerkers van 's werelds meest innoverende bedrijven interactieve livestreams voor studenten en jonge werknemers. Bedrijven kunnen hun projecten, kantoor en hoe het is om bij het bedrijf te werken, laten zien. Bij het inschrijven voor een seminarie is er de mogelijk om op voorhand vragen in te dienen voor de bedrijven. Andere deelnemers kunnen deze vragen ook zien en eventueel een duimpje omhoog geven zodat het bedrijf makkelijker de vragen kan sorteren op populariteit. Zo kunnen presentators van de bedrijven al wat voorbereidingswerk doen en tegelijkertijd weten de deelnemers al wat meer over wat hen te wachten staat.

Screenshot van Careerfairy

De presentatie begon met een uitgebreide introductie, aan ongeveer 500 deelnemers, gegeven door twee recruiters met veel ervaring binnen ESA, namelijk: Zineb Elomri en Florence Loustalot. Tijdens de introductie werd er vooral verteld over de geschiedenis van de Europese ruimtevaart en over de mogelijke trajecten dat iedereen kan doorlopen binnen ESA. Hierna is een nieuwe spreker geïntroduceerd namelijk: Wolfgang Roenninger. Wolfgang is een tweedejaars stagiair binnen het ‘Young Graduate Traineeship’ (YGT-programma) en zal meehelpen om inzicht te geven in het programma vanuit de ogen van een effectieve stagiaire in de opleiding.

Na de introductie gingen de sprekers dieper in op de voorwaarden die voldaan moeten worden om een YGT-stagiair te mogen worden. Je moet namelijk een student zijn in het laatste jaar van een masteropleiding in de richtingen (ingenieur)wetenschappen, informatica of zakelijke dienstverlening. Je moet ook een inwoner zijn van de ESA-lidstaten. Er wordt ook vermeld dat er maar 100 nieuwe YGT-stagiairs worden gekozen elk jaar en dat stagairs een maandelijks vast loon ontvangen tijdens hun opleiding om te compenseren dat de stagiairs een aantal jaar niet in hun thuisland zijn.

Op het einde van het seminarie was het tijd voor de vragen die op voorhand gesteld waren of tijdens de presentatie niet beantwoord werden. Ikzelf had op voorhand enkele vragen geplaatst, hieronder staan de vragen waarop ik een antwoord heb gekregen. Deze zijn vertaald uit het Engels.

  • “Hoe wordt relevante werkervaring geëvalueerd tijdens de screening voor sollicitaties?”
  • “Wat is de typische (werk)week van een nieuwe stagiair?”
  • “Wordt er verwacht dat ik overwerk of moet reizen?”

Kort samengevat is werkervaring niet van belang omdat het de bedoeling is dat ESA je opleidt voor een job in de ruimtevaart. Een typische week van een (nieuwe) YGT-stagiair is redelijk flexibel. Buiten je uren bij ESA zijn er veel activiteiten te doen en je krijgt op veel verschillende evenementen en locaties speciale bonussen omdat je lid bent van de YGT-training. Enerzijds is overuren werken bijna nooit noodzakelijk, dit kan wel voorkomen in heel drukke periodes. Langs de andere kant is reizen wel noodzakelijk omdat de training niet volledig online kan doorgaan en je zult moeten verhuizen voor een paar jaar naar een locatie in de buurt van een ESA-hoofdkwartier.

Reflectie

ESA’s online seminarie op Carreerfairy heeft mij een zeer goed zicht gegeven over hun ‘Young Graduate Traneeship’-opleidingsprogramma. Het lijkt de perfecte kans om als student informatica de lucht- en ruimtevaartwereld te betreden. En misschien, met een beetje geluk, kan ik me uiteindelijk aansluiten bij een van de astronauten van ESA, NASA of SpaceX. Ook heeft het seminarie mij aangezet om mijn studies na mijn bacheloropleiding voort te zetten door nog een schakelprogramma voor een masterdiploma te volbrengen aan de UHasselt of KULeuven. Een masterdiploma is nodig om je in te schrijven voor opleidingsprogramma’s bij de meeste grote bedrijven zoals ESA maar ook Siemens en NASA.

Het platform Carreerfairy is zeker en vast ook een ervaring en ontdekking op zich. Het functioneert en reageert veel beter, met relatief veel mensen in één gesprek, dan bijvoorbeeld Microsoft Teams of Zoom. Er was ook nooit vertraging in de beelden of camera's. Als ik ooit een bedrijfspresentatie moet geven zal ik het zeker eens overwegen om hiervoor Carreerfairy in te schakelen.

De reden dat ik dit seminarie heb geselecteerd, boven de andere seminaries die PXL voor de studenten heeft georganiseerd, is omdat ik bij dit seminarie meer toekomstgericht kon denken en wat de mogelijkheden voor mezelf waren. Hiermee wil ik niet zeggen dat de technologieën, denkwijzen en presentaties van de andere seminaries niet veel belofte hebben voor de toekomst, maar dat het ESA-seminarie een heel andere ervaring was op dat gebied.

Ik kijk erg uit naar het moment dat ik in aanmerking kom voor een plek in een YGT-opleiding en me effectief kan inschrijven. Maar ik houd er altijd rekening mee dat de kans dat ik word aangenomen erg klein is.

Eindreflectie

Nu het einde van de professionele bacheloropleiding in toegepaste informatica met keuzerichting AI & Robotics in zicht is en ik terugblik op de afgelopen drie jaren, valt het me wel op wat een enorme positieve impact het hoger onderwijs op mij heeft gehad. Bij mij is er zeker sprake geweest van een fysieke en mentale groei. Ik ben ervan overtuigd dat I-Talent hierin, zowel bewust als onbewust, een grote rol heeft gespeeld. Door deze groei in persoonlijkheid heb ik ook interesses, die ik vroeger als kind had (bijvoorbeeld de ruimte en het heelal, computers, wetenschap, ...), herontdekt en dit heeft mijn motivatie- en disciplinevlam terug ontstoken als nooit tevoren.

Elk seminarie en innovatieroute heb ik speciaal gekozen op basis van onderwerpen die mij het meeste interesseerden maar die meer uit mijn comfort zone lagen dan andere onderwerpen. Dit is me zeer goed bevallen en gaf me de impuls om (nog) meer nieuwe gebieden te verkennen en om wat meer risico’s te nemen. Zoals bijvoorbeeld mezelf inschrijven voor het internationaal researchproject in het tweede jaar en het excellentieprogramma in het derde jaar.

Tijdens mijn meest uitdagende I-Talent activiteit tot nu toe, namelijk het internationaal researchproject, heb ik ook een aantal grenzen doorbroken en verlegd. Dit was mijn allereerste ervaring in een multicultureel project en onderzoek waar we volledig in het Engels moesten communiceren. In het begin was dit wel even wennen maar naargelang het project liep werd de communicatie veel beter. Het internationaal researchproject heeft, in het algemeen, zeker en vast mijn verwachtingen, van wat een klein team kan doen, overtroffen. Een negatief punt (waar niemand controle over had) was dat het niet effectief kon doorgaan in Zuid-Afrika, zoals er normaal voorzien was.

Ik ben het volledig eens met het idee achter 'lifelong learning' van PXL. Er zal altijd wel iets zijn dat je nog niet weet over een bepaald onderwerp. Daarom ben ik ervan overtuigd dat je elke dag jezelf één procent kan verbeteren dan de dag voordien. Een verbetering van slechts één procent is soms niet eens merkbaar op korte termijn (bijvoorbeeld één week). Maar op lange termijn wordt dit zeer opvallend. Met deze regel kan je in één jaar jezelf 37 keer verbeteren (1.01365= ± 37).

Over het algemeen ben ik zeer dankbaar dat ik de mogelijkheid heb gehad om te studeren aan PXL-digital. Ik heb een veel breder zicht gekregen op alle mogelijkheden in mijn leven en wat ik in de toekomst wil bereiken. De softskills die ik bij PXL heb aangeleerd zijn toepasbaar op alle beroepen en in alle domeinen. Deze softskills omvatten, maar stoppen niet bij, plannen, werken in teamverband, leiderschap, professionele houding, interculturele communicatie, spreken in het openbaar, probleemoplossend en kritisch denken, etc. Maar er is absoluut nog plaats voor optimalisaties en verbeteringen binnen mijn soft- en zelfs hardskills. Zelf zou ik me nog willen verbeteren in een aantal domeinen binnen mijn softskills, namelijk leiderschap, academisch schrijven en spreken en presentaties geven in het openbaar of voor grote groepen mensen.

Door I-Talent en PXL sta ik nu veel steviger in mijn schoenen, dan voor mijn studies, en ik ben nu klaar om mijn masterstudies te starten of te gaan werken in teamverband in een bedrijf dat goed bij mij past.